Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη του ΣΕΜΜΕ

Στον Σύλλογο μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε πιστοποιημένος επαγγελματίας Μικροχρωμάτωσης & Microblading που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ή επαγγελματίας από οποιονδήποτε κλάδο της ομορφιάς. Από όπου και να έχετε πάρει πιστοποίηση, από ΙΕΚ, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Ιδιωτικές Σχολές, ή αποδεικτικό παρακολούθησης μαθημάτων. Εάν δεν είστε σίγουρες για την πιστότητα του εγγράφου που έχετε πάρει,…