Εκπαιδευτικές

Από τους βασικούς στόχους του ΣΕΜΜΕ είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση των μελών του.

Βασικός πυλώνας του πολύπλευρου έργου του ΣΕΜΜΕ είναι η άνοδος του επιπέδου των γνώσεων των Ελλήνων επαγγελματιών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα κινηθεί σε δύο πεδία:

Α) θα διοργανώσει με δική του πρωτοβουλία και πόρους Σεμινάρια- Masterclasses, Συνέδρια και Ημερίδες με πολύ συγκεκριμένη θεματολογία που δεν έχει αξιοποιηθεί σωστά ή εκτενώς στο παρελθόν. Τα μέλη θα έχουν προτεραιότητα και έκπτωση στα σεμινάρια αυτά που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν.

Β) θα συγκεντρώνει ετησίως όλα τα εκπαιδευτικά Σεμινάρια- Masterclasses, Συνέδρια και Ημερίδες που γίνονται στην χώρα ώστε τα μέλη να μπορούν να βρουν ανά πάσα στιγμή εύκολα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να αποφασίσουν τι θέλουν να παρακολουθήσουν και τι όχι.