Κριτήρια πιστοποίησης επαγγελματιών

Η πιστοποίηση ενός μεμονωμένου επαγγελματία ή ενός Κέντρου με παραπάνω από έναν εργαζόμενο έχει ισχύ για 3 χρόνια. Μετά από αυτό το διάστημα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να διασφαλιστεί η ορθή άσκηση του επαγγέλματος.

Για να γίνει η πιστοποίηση απαιτείται:

  • Προσκόμιση αποδεικτικού νομιμότητας χώρου εργασίας – άδεια λειτουργίας
  • Προσκόμιση πιστοποιητικού λειτουργίας από το Υγειονομικό
  • Προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας επαγγελματία κι εργαζομένων σε περίπτωση που υπάρχουν
  • Προσκόμιση αντίγραφου του πτυχίου από έγκυρο και αναγνωρισμένο φορέα ή σχολή
  • Καταθετήριο ποσού για το σήμα Certified πιστοποίησης ΣΕΜΜΕ
  • Παρακολούθηση των εργασιών του επαγγελματία δια ζώσης ώστε να ελεγχθεί αν ακολουθεί τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και αν εφαρμόζει τις σωστές μεθόδους (ημι)μόνιμου μακιγιάζ.