Κριτήρια πιστοποίησης επαγγελματία

Τα μέλη του ΣΕΜΜΕ δύναται να αποκτήσουν την Επίσημη Πιστοποίηση Επαγγελματία Μικροχρωμάτοσης και Microblading (ΕΠΕΜΜ) και να μπουν στη λίστα εγκεκριμένων επαγγελματιών (ημι)μόνιμου μακιγιάζ. Σε αυτή τη λίστα εντάσσονται οι επαγγελματίες που αποδεδειγμένα πληρούν κάποια κριτήρια. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι για (ημι)μόνιμο μακιγιάζ που επιθυμούν να έχουν στο πρόσωπό τους ένα επαγγελματικό αλλά και υγειονομικά ασφαλές αποτέλεσμα, θα μπορούν, ανατρέχοντας στη λίστα ΕΠΕΜΜ, να βρουν και να επιλέξουν έναν πιστοποιημένο επαγγελματία στην περιοχή τους. 

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Προσκόμιση αντίγραφου του πτυχίου από έγκυρο και αναγνωρισμένο φορέα ή σχολή
  • Προσκόμιση βεβαίωσης γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 και πληρότητα προϋποθέσεων για την ίδρυση εργαστηρίου δερματοστιξίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 306/Β/14-3-2003 
  • Προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας επαγγελματία
  • Καταθετήριο αντιτίμου 3ετους συνδρομής 
  • Παρακολούθηση των εργασιών του επαγγελματία για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των αποτελεσμάτων του (ημι)μόνιμου μακιγιάζ.

Αφου διαπιστωθεί η πληρότητα των κριτηρίων πιστοποίησης, ο επαγγελματίας εντάσσεται στη λίστα ΕΠΕΜΜ και λαμβάνει το σήμα πιστοποίησης ΕΠΕΜΜ σε ηλεκτρονική μορφή,το οποίο μπορεί να να ενσωματώσει στο site της επιχείρησής του ή/και στο λογότυπό του, αλλά και σε έντυπη αυτοκόλλητη μορφή, που μπορεί να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο μέσα στην επιχείρηση του. Επίσης, λαμβάνει και το αντίστοιχο certificate σε έντυπη μορφή.

Η πιστοποίηση ενός μεμονωμένου επαγγελματία έχει ισχύ για 3 χρόνια. Μετά από αυτό το διάστημα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να διασφαλιστεί η ορθή άσκηση του επαγγέλματος.