Γενικά

 

Για την ορθότερη άσκηση του επαγγέλματος του (ημι)μόνιμου μακιγιάζ απαιτείται η συστηματική και προσεκτική επιτήρηση των επαγγελματιών. Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται πιστοποίηση όσων πληρούν τις προδιαγραφές και η κατάλληλη συμβουλευτική όσων δεν τις πληρούν ώστε να εξαλειφθούν τα παραδείγματα κακών πρακτικών.

Κάθε επαγγελματίας ή Κέντρο που πιστοποιείται λαμβάνει το ειδικό σήμα Certified σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να το χρησιμοποίει σε όλα τα μέσα προβολής και δικτύωσής του αλλά και στη μορφή αυτοκόλλητου ώστε να τοποθετηθεί στο Κέντρο του.