Κριτήρια συμμετοχής

Στον ΣΕΜΜΕ μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε πιστοποιημένος επαγγελματίας Μικροχρωμάτωσης & Microblading που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ή επαγγελματίας από οποιονδήποτε κλάδο της ομορφιάς. Ανάλογα με το προφίλ του, θα έχει ανάλογο τύπο μέλους.

Υπάρχουν τέσσερις (4) τύποι μελών

  1. Ιδρυτικά μέλη
  2. Εκτελεστικά μέλη: Πιστοποιημένοι επαγγελματίες με δικαίωμα ψήφου, που ασχολούνται καθημερινά με τις δράσεις, ενέργειες και στόχους του ΣΕΜΜΕ.
  3. Τακτικά μέλη: Επαγγελματίες από όποιο κλάδο της ομορφιάς, χωρίς δικαίωμα ψήφου με συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΣΕΜΜΕ
  4. Επίτιμα μέλη: Άτομα που έχουν συνεισφέρει στους στόχους και στις δράσεις του ΣΕΜΜΕ (χορηγοί, εκπρόσωποι φορέων, μέλη Εποπτικών Οργανισμών, κλπ.). Ο  τίτλος δίνεται μετά από συμφωνία του Δ.Σ.