Κριτήρια συμμετοχής

Στον ΣΕΜΜΕ μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επαγγελματίας Μικροχρωμάτωσης και Microblading ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.