Κριτήρια συμμετοχής

Στον ΣΕΜΜΕ μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επαγγελματίας από τον ευρύτερο χώρο της ομορφιάς που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.