Βήματα συμμετοχής

Βήμα 1ο Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα ενδιαφέροντος εδώ το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΜΜΕ εξετάζει την αίτηση

Βήμα 2ο Η αίτηση εγκρίνεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικά για τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να αποστείλει στο email: info@semme.gr:

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητα ή διαβατηρίου 2. Αντίγραφο πτυχίου σχετικό με τον κλάδο 3. Απόδειξη κατάθεσης της ετήσιας συνδρομής 70€ στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου.

Βήμα 3ο Ο ενδιαφερόμενος γίνεται μέλος του ΣΕΜΜΕ

 

Η ετήσια συνδρομή των 70€ αφορά αποκλειστικά ένα ημερολογιακό έτος και λήγει στο τέλος κάθε χρόνου.

Για την ανανέωση της συμμετοχής στον ΣΕΜΜΕ απαιτείται εκ νέου καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Ένα μήνα πριν τη λήξη της συνδρομής, το μέλος ενημερώνεται με σχετικό email.

H ετήσια συνδρομή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση διαγραφής.