Οι σκοποί του σωματείου

Ο ΣΕΜΜΕ στοχεύει κυρίως σε

 • Κατοχύρωση και βελτίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των επαγγελματιών του (ημι)μόνιμου μακιγιάζ με στόχο αφενός την εξειδίκευσή τους βάσει ελέγχων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και αφετέρου την διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Καθιέρωση επαγγελματικής δεοντολογίας και ορθών πρακτικών και αρχών διενέργειας της Μικροχρωμάτωσης και του Microblading
 • Δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στήριξη καθόλη τη διαδικασία πιστοποίησης των επαγγελματιών του (ημι)μόνιμου μακιγιάζ που το επιθυμούν
 • Δημιουργία γραφείου συμβουλευτικής για ζητήματα νομικής, ιατρικής, ή αισθητικής φύσεως σχετικά με το (ημι)μόνιμο μακιγιάζ
 • Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών που σχετίζονται με το (ημι)μόνιμο μακιγιάζ, ανταλλαγή απόψεων και θέσεων και χάραξη κοινής πορείας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή
 • Παρακολούθηση των διεθνών και εγχώριων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων σχετικά με το (ημι)μόνιμο μακιγιάζ
 • Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ωφέλειες από το (ημι)μόνιμο μακιγιάζ

 

Πλεονεκτήματα

 • Δωρεάν παρακολούθηση διαφόρων ημερίδων
 • Έκπτωση για την παρακολούθηση Συνεδρίων – Σεμιναρίων – Masterclasses
 • Συνεχής ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου του (ημι)μόνιμου μακιγιάζ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Συνεχής καθοδήγηση καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής στον ΣΕΜΜΕ
 • Συμμετοχή σε μια οργανωμένη και φιλική ομάδα για όλους τους επαγγελματίες του (ημι)μόνιμου μακιγιάζ που διέπεται από κοινό ενδιαφέρον