ΣΕΜΜΕ

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Μικροχρωμάτωσης και Microblading Ελλάδος –  ΣΕΜΜΕ ιδρύθηκε το 2018 και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το (ημι)μόνιμο μακιγιάζ και δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αποτελεί τον πρώτο οργανωμένο Σύλλογο στην χώρα με βασικό σκοπό την ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών (ημι)μόνιμου μακιγιάζ και την διευκόλυνση της άσκησης του επαγγέλματος, μέσα από οργανωμένες δράσεις.

Ο ΣΕΜΜΕ έχοντας επιστρατεύσει μια ομάδα από εκλεκτούς συνεργάτες, επιχειρεί να επιλύσει σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της Μικροχρωμάτωσης και του Microblading  όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η άρτια εκπαίδευση, η εξειδίκευση και η συνεχής συμβουλευτική.

Με την βοήθεια και καθοδήγηση έμπειρων εκπροσώπων από τον ιατρικό και νομικό κλάδο, ο ΣΕΜΜΕ θα εστιάσει στους λόγους που εμποδίζουν τους επαγγελματίες να αναπτυχθούν και θα βρει λύσεις, θα κάνει προτάσεις σχετικά με πιο αποδοτικές πρακτικές και θα προσφέρει σταθερά βοήθεια και συμβουλευτική σε κάθε προβληματισμό που προκύπτει σε οποιοδήποτε μέλος.

Ο ΣΕΜΜΕ αποτελεί τον σταθερό «σύμβουλο και συνεργάτη» κάθε επαγγελματία του (ημι)μόνιμου μακιγιάζ.